Datum: 
 
 
  Förutom material och maskinförsäljning till grafisk industri så tillhandahåller vi följande tjänster:



  Datorförsäljning och reparation/uppdatering av befintlig utrustning.

  Vi bygger datorer baserat på era behov.
  Underhåll och uppdatering görs med hjälp av på marknaden kända produkter.


  Nätverksarbeten och brandväggar

  Nätverksarbeten bestående av administrering av datorer på ert befintliga nätverk.
  Mindre kabelarbeten utförs också.
  Säkerhet både mot internet och mot lokala hot såsom media görs med hjälp av Nod32 säkerhetspaket.
  Brandväggsinstallationer konfigurering av brandvägg och router.
  Vi kan leverera brandväggar/routrar både som fristående enhet eller installerat i
  en dator med företrädesvis Linux operativ.


  Försäljning och underhåll av filservrar.

  Vi bygger i både Windows och Linux miljö.
  Säkerhet och backupsystem i servrarna baseras på era krav.
  På detta vis så betalar ni endast för de delar ni verkligen utnyttjar.
  Färdigköpta serverlösningar innehåller ibland mer än vad som används.


  Försäljning och underhåll av ftpservrar.

  Ftpserverar säljs som antingen egen dator eller installerat i en redan befintlig dator med internet access.
  Företrädesvis i en lokal webserver.
  Fördelen med en lokal ftpserver är att ni kan få kundfilerna placerade med åtkomst i ert eget lokala
  nätverk.


  Försäljning och underhåll av webservrar.

  Webservrar säljs med både Windows och Linux operativ.
  Dock endast med Apache serverprogramvara.
  Webservern stöder:

  Skriptspråket html,xhtml
  Skriptspråket Php
  Skriptspråket CGI
  Databasen MySQL
  SSL
  Mail


  Utveckling och underhåll av webplatser.

  Vi utvecklar och underhåller webplatser baserat på html,php och MySql.
  Vi utvecklar specialanpassade weblösningar såsom webftp,ordersystem, dynamiska webbsidor m.m.


  Hjärtligt välkommen och kontakta oss om ni har frågor.

  Mats Persson
 
Webmaster © 2008, www.grafotec.se